Yhdenvertaisuus. Vastuullisuus. Inhimillisyys.

Equality. Responsibility. Humanity.
 
We are all healing from something.
Let's hold space for each other.
 

Redefining Yoga

Yhdenvertaisuus. Vastuullisuus. Inhimillisyys.

Redefining Yoga on kolmen joogaopettajan elämänpolkujen risteymäkohdassa yhteisistä arvoista, pohdinnoista ja toiveista syntynyt lämminhenkinen yhteisö. Tässä yhteisössä monitieteinen ja kokemuksellinen kehon ja mielen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asiantuntemus yhdistyy luotettavaan tieteelliseen tietoon ja vastuulliseen ja eettiseen toimintatapaan.

Yhteisön tavoitteena on vähentää mielenterveysstigmaa ja stereotypioita sekä erilaisuuden ja riittämättömyyden tunnetta erilaisten fyysisten ja/tai psyykkisten haasteiden kanssa painivien joogaharrastajien keskuudessa. 
Lisäksi yhteisön tavoitteena on lisätä ja kehittää joogaopettajien mielenterveystietoa ja -taitoja, kykyä inhimilliseen kohtaamiseen ja myötätuntoiseen vuorovaikutukseen sekä vastuullisuutta hyvinvointialan ammattilaisina.

Yhteiskunnallisessa mittakaavassa yhteisö pyrkii vaikuttamaan Suomen joogakenttään avartavasti tuomalla aktiivisesti esiin yhdenvertaisuutta, osallisuutta, esteettömyyttä ja inklusiivisuutta edistäviä näkökulmia, teorioita ja tarinoita. 
Tässä tarkoituksessa yhteisö järjestää edellä mainittuja aihepiirejä käsitteleviä monipuolisia tapahtumia ja koulutuksia elinikäisen oppimisen periaatteen hengessä.

Yhteisöä koordinoi sen perustanut joogaopettajakolmikko 

Mari Kapulainen (https://www.marikapulainen.com/),

Sanna Laukkanen (https://www.joogapolku.fi/) ja

Emilia Lindroos (https://www.creante.fi/).

Redefining Yoga

Yhdenvertaisuus. Vastuullisuus. Inhimillisyys.

Redefining Yoga on kolmen joogaopettajan elämänpolkujen risteymäkohdassa yhteisistä arvoista, pohdinnoista ja toiveista syntynyt lämminhenkinen yhteisö. Tässä yhteisössä monitieteinen ja kokemuksellinen kehon ja mielen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asiantuntemus yhdistyy luotettavaan tieteelliseen tietoon ja vastuulliseen ja eettiseen toimintatapaan.

Yhteisön tavoitteena on vähentää mielenterveysstigmaa ja stereotypioita sekä erilaisuuden ja riittämättömyyden tunnetta erilaisten fyysisten ja/tai psyykkisten haasteiden kanssa painivien joogaharrastajien keskuudessa. 
Lisäksi yhteisön tavoitteena on lisätä ja kehittää joogaopettajien mielenterveystietoa ja -taitoja, kykyä inhimilliseen kohtaamiseen ja myötätuntoiseen vuorovaikutukseen sekä vastuullisuutta hyvinvointialan ammattilaisina.

Yhteiskunnallisessa mittakaavassa yhteisö pyrkii vaikuttamaan Suomen joogakenttään avartavasti tuomalla aktiivisesti esiin yhdenvertaisuutta, osallisuutta, esteettömyyttä ja inklusiivisuutta edistäviä näkökulmia, teorioita ja tarinoita. 
Tässä tarkoituksessa yhteisö järjestää edellä mainittuja aihepiirejä käsitteleviä monipuolisia tapahtumia ja koulutuksia elinikäisen oppimisen periaatteen hengessä.

Yhteisöä koordinoi sen perustanut joogaopettajakolmikko 

Mari Kapulainen (https://www.marikapulainen.com/),

Sanna Laukkanen (https://www.joogapolku.fi/) ja

Emilia Lindroos (https://www.creante.fi/).

Redefining Yoga

Yhdenvertaisuus. Vastuullisuus. Inhimillisyys.

Redefining Yoga on kolmen joogaopettajan elämänpolkujen risteymäkohdassa yhteisistä arvoista, pohdinnoista ja toiveista syntynyt lämminhenkinen yhteisö. Tässä yhteisössä monitieteinen ja kokemuksellinen kehon ja mielen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asiantuntemus yhdistyy luotettavaan tieteelliseen tietoon ja vastuulliseen ja eettiseen toimintatapaan.

Yhteisön tavoitteena on vähentää mielenterveysstigmaa ja stereotypioita sekä erilaisuuden ja riittämättömyyden tunnetta erilaisten fyysisten ja/tai psyykkisten haasteiden kanssa painivien joogaharrastajien keskuudessa. 
Lisäksi yhteisön tavoitteena on lisätä ja kehittää joogaopettajien mielenterveystietoa ja -taitoja, kykyä inhimilliseen kohtaamiseen ja myötätuntoiseen vuorovaikutukseen sekä vastuullisuutta hyvinvointialan ammattilaisina.

Yhteiskunnallisessa mittakaavassa yhteisö pyrkii vaikuttamaan Suomen joogakenttään avartavasti tuomalla aktiivisesti esiin yhdenvertaisuutta, osallisuutta, esteettömyyttä ja inklusiivisuutta edistäviä näkökulmia, teorioita ja tarinoita. 
Tässä tarkoituksessa yhteisö järjestää edellä mainittuja aihepiirejä käsitteleviä monipuolisia tapahtumia ja koulutuksia elinikäisen oppimisen periaatteen hengessä.

Yhteisöä koordinoi sen perustanut joogaopettajakolmikko

 

Mari Kapulainen (https://www.soulful-life.com/),

Sanna Laukkanen (https://www.joogapolku.fi/) ja

Emilia Lindroos (https://www.creante.fi/).

Olet lämpimästi tervetullut lukemaan lisää meistä ja tutustumaan toimintaamme, arvoihimme ja tavoitteisiimme sekä monitieteiseen lähestymistapaamme

 

Tapahtumat ja koulutukset

Redefining Yoga: KehoMieli

Järjestämme Turun kesäyliopistossa keväällä 2020 pilottikoulutuksemme, Redefining Yoga: KehoMieli.

Viime vuosikymmenien aikana jooga on kasvattanut maailmanlaajuista suosiotaan, ja lajin positiivisista terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on saatavilla entistä enemmän tutkittua tietoa. Jooga harrastuksena vetää puoleensa hyvin moninaisia ihmisiä, ja koska puolet suomalaisista kohtaavat jonkinlaisia mielenterveyden haasteita elämänsä aikana, on luonnollista, että myös joogan pariin hakeutuvien joukossa on vaikeassa elämäntilanteessa ja haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. Joogaopettajien peruskoulutuksissa (RYT200) ei kuitenkaan usein pystytä kiinnittämään riittävästi huomiota joogaopettajan ammattiin olennaisesti liittyvään etiikkaan ja vastuukysymyksiin eikä myöskään paneutumaan mielen hyvinvointiin liittyviin teemoihin ja niiden huomioimiseen joogan opetuksessa.

Redefining Yoga: KehoMieli -koulutus on suunniteltu ja laadittu vastaamaan näihin käytännön tiedon tarpeisiin, ja sen pääasiallisena tavoitteena on herätellä joogan ammattilaisten keskuudessa tietoisuutta mielen hyvinvointiin liittyvästä ennaltaehkäisevästä tuesta, mielenterveyden erilaisista haasteista ja ohjaajien omasta ammatillisesta kasvusta vastuullisina hyvinvointialan ammattilaisina.

Neljän viikonlopun mittaisessa (yht. 70 tuntia) koulutuksessa käsitellään teoreettista tietoa ja kokemuksellista oppimista yhdistäen niin kontaktiopetuksen kuin itsenäisesti tehtävien kotitehtävienkin avulla seuraavia temaattisia osa-alueita:

  • Mielenterveys ja keho-mieli yhteys joogassa

  • Mielenterveyden haasteet ja selviytymiskeinot (stressi, kipu, masennus ja ahdistus)

  • Vaikeista elämänkokemuksista toipuminen ja eheytyminen (kriisit, traumat)

  • Oman ammatillisuuden ja vastuullisen toiminnan kehittäminen

Koulutus on rakennettu integratiivisen, monitieteisen lähestymistavan varaan: sen sisällössä yhdistyvät niin psykofyysisen terapian ja ratkaisukeskeisen terapian kuin myös trauma-informoidun hoidon ja kohtaamisen sekä terapeuttisen taiteen lähestymistavat, näkökulmat ja menetelmät. Lisäksi koulutuksessa on mukana kokemusasiantuntijoita kertomassa omista joogapoluistaan.

Koulutusviikonloppujen ajankohdat ovat seuraavat:

  1.  jakso: 1.-2.2.2020 la klo 10-18 ja su klo 9-17

  2.  jakso: 29.2.-1.3.2020 la klo 10-18 ja su klo 9-17

  3.  jakso: 4.-5.4.2020 la klo 10-18 ja su klo 9-17

  4.  jakso: 16.-17.5.2020 la klo 10-18 ja su klo 9-17

Koemme olevamme itsellemme erityisen merkityksellisten asioiden äärellä. Haluamme koulutuksessa jakaa tutkimukseen perustuvaa tieteellistä tietoa, mutta mahdollistaa myös koskettavia ja oivalluttavia kohtaamisia, keskusteluja ja kokemuksia. Toivomme tämän koulutuksen voivan toimia ponnahduslautana uudenlaisen joogaopettajien yhteisön rakentumiselle.

Tervetuloa mukaan koulutukseen! Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät  Turun kesäyliopiston sivuilta. Muiden tapahtumiemme osalta tietoja löydät Facebook-sivultamme ja Instagram-tililtämme.

 

Why Naturopathy?

It can help with

Arvot ja tavoitteet

Integratiivinen lähestymistapa

joogaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Ratkaisukeskeisyys:
voimavarat ja resilienssi

Ratkaisukeskeisen työtavan keskiössä ovat voimavarat, niiden vahvistaminen, toiveikkuuden kasvattaminen, tulevaisuuden vetovoima ja myönteisen muutoksen mahdollistaminen. Jokainen on aina oman prosessinsa keskiössä, sen paras asiantuntija, ja työskentely perustuu luottamukseen, kunnioitukseen ja vuorovaikutukseen. Koska elämämme kietoutuu myös meitä ympäröiviin ihmisiin, on läheisten ja muiden verkostojen huomioiminen ja tuki olennainen osa ratkaisukeskeistä työotetta. Ratkaisukeskeisyys sallii tilaa myös muille menetelmille - jokaisella meistä on oma yksilöllinen polkumme.

Psykofyysisyys:
keho-mieli -yhteys

Psykofyysisessä lähestymistavassa työskentelyn lähtöpisteenä on kehotietoisuus, oman kehon tuntemus. Keho ja siinä esiintyvät tuntemukset ovat yhtä tärkeitä huomion kohteita kuin ajatuksetkin. Kokemuksemme kulkevat mielemme lisäksi myös kehossamme ja siksi meidän on hyvä hoitaa ja kuunnella mielemme ohella myös kehoamme. Psykofyysiset menetelmät soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi ahdistuksen, masennuksen, erilaisten tunne-elämän haasteiden, syömishäiriöiden, pitkittyneiden kiputilojen, stressin ja psykosomaattisen oireilun hoitoon.

Traumasensitiivisyys: traumainformoitu lähestymistapa

Traumasensitiivisessä lähestymistavassa huomioidaan kehon ja mielen mahdollisesti mukanaan kantamat, traumaattiset ja haavoittavat elämänkokemukset. Tavoitteena on ennen kaikkea vahvistaa ja rakentaa jokaisen yksilöllistä turvallisuuden tunnetta, niin suhteessa itseen omassa kehossa kuin myös suhteessa muihin kanssakulkijoihin. Läsnäolon kehollinen kokemus, aidot valinnan mahdollisuudet, tasavertainen, kunnioittava kohtaaminen ja meissä jokaisessa olevan oman luontaisen asiantuntijuuden tunnustaminen luovat pohjaa toipumiselle, eheytymiselle ja kukoistukselle.

Luovuus:
taidelähtöiset itseilmaisukeinot

Luovuus on meissä kaikissa oleva ominaisuus ja hyvinvoinnin lähde, jota on mahdollista tietoisesti herätellä ja kehittää. Luovat menetelmät kuvan tekemisestä runoiluun ja saven muovaamisesta musisointiin ovat tutkitusti toimivia ja tehokkaita keinoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Taidelähtöisin itseilmaisukeinoin  on mahdollista antaa ulkoinen muoto kehomieleen tallentuneille vaikeillekin kokemuksille ja tunteille. Näin voimme kohdata, käsitellä ja työstää elämämme ilmiöitä mielikuvitustamme hyödyntäen, säännöistä ja arvottamisesta vapaana. 

 
 

Perustajat ja kouluttajat

Mari Kapulainen

 

 

Fysioterapeutti, psykoterapeuttikoulutettava (ratkes), psykofyysinen hengitysterapeutti, joogaopettaja (RYT500, Yoga for Special Needs & Yoga for Empowerment) ja Erkkajoogan perustaja ja kouluttaja. Marin yhteisöömme valitsema arvo on yhdenvertaisuus.

"Oma joogapolkuni alkoi 80-luvun puolessavälissä, Rauman kansalaisopiston joogatunneilla. Sieltä se on jatkunut välillä aktiivisesti, toisinaan ollen kokonaan kadoksissa. Erilaisten kokeiluiden kautta löysin tieni YogaSourcen joogaopettajakoulutukseen, josta valmistuin vuonna 2015. Koulutuksessa joogaa lähestyttiin hyvin terapeuttisesta näkökulmasta, ja se syvensi ja yhdisti erilaisista psykofyysisen terapian koulutuksista tulleita oivalluksia ja kokemuksia.

Kehomielen yhteys ja sen erilaiset ilmenemismuodot ovat aina olleet minulle innostava ja lumoava tutkiskelun ja ihmettelyn aihe. Pohjakoulutukseltani olen psykofyysisesti suuntautunut fysioterapeutti, ja kehomielen yhteyttä paremmin ymmärtääkseni aloitin alkuvuodesta myös psykoterapeutin opinnot.

Omaa polkuani on koko ajan ohjannut vahvasti ajatus yhdenvertaisuudesta ja siitä, että meillä kaikilla tulisi olla mahdollisuus halutessamme saada kokemus joogan terveyttä edistävistä vaikutuksista. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole, usein joogaopettajalla ei ole tietoa, miten toimia erityistä tukea vaativan joogaryhmäläisen kanssa.

Näistä ajatuksista ja havainnoista sai alkunsa Erkkajooga, jonka luomisprosessi käynnistyi vuonna 2014. Erkkajooga on erityisesti kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville suunnattua joogaa, ja siihen liittyvät ohjaajakoulutukset aloitimme vuonna 2017.

Olen onnellinen, että koulutettuja Erkkajoogaohjaajia löytyy jo monelta paikkakunnalta ja heistä jokainen omalla tavallaan luo joogamaailmaan yhdenvertaisuutta ja hyväksyttävyyttä. Omaa osaamistani ja ymmärrystäni erityisryhmistä ja heidän ohjaamisessaan huomioonotettavista seikoista olen opiskellut mm. Yoga for Special Needs and Yoga for Empowerment - ohjaajakoulutuksessa, jossa tarkasteltiin erityisesti autismin kirjon ryhmäläisten kanssa työskentelyä sekä joogaa mielenterveyden tukena, jooganohjausta vankiloissa sekä turvataloissa.

YK:n yleissopimuksessa vammaisuuden määritellään kytkeytyvän ympäristön ja ihmisen fyysisen tai psyykkisen vamman suhteellisuuteen. Vammaisuus nähdään tilana, joka aktivoituu, kun henkilö kohtaa ympäristössään asenteellisia tai fyysisiä esteitä, jotka haittaavat hänen osallisuuttansa. Tästä näkökulmasta katsottuna meidät kaikki voi ajatella erityistä tukea tarvitsevana."

"Yksilön omat asenteet, huonot muistot ja kielteiset tunteet, voivat muodostua esteeksi liikunnalle ja myös joogaharrastukselle. Liikunnan pariin innostavia tekijöitä puolestaan ovat innostava ryhmä, hyvät ohjaajat, myönteinen palaute, rentoutuminen, onnistumisen kokemukset ja liikunnan tuoma hyvä olo. Nämä ovat elementtejä, joita haluan tuoda ohjaamiini ryhmiin.

Toivon, että ryhmässäni on mahdollisuus pysähtymiseen ja hiljentymiseen, siihen, että saa rauhassa tehdä havaintoja ja tulkintoja itsestään, sisäisistä kokemuksistaan ja tuntemuksistaan sallivassa turvallisessa ympäristössä. Jokainen joogi on itse oman kehonsa ja omien tuntemustensa asiantuntija, minun tehtäväni opettajana on toimia tienviittana ja matkaoppaana hänen omalla polullaan."

Voit tutustua Mariin tarkemmin täällä:

https://www.soulful-life.com/

https://www.facebook.com/psykofyysinenterapia/

https://www.facebook.com/erkkajooga/

Sanna Laukkanen

 

Sanna Laukkanen, sosionomi (AMK), joogaopettaja (RYT200, RYT300 koulutuksessa), traumasensitiivisen joogan sertifioitu ohjaaja (TCTSY-F) ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (koulutuksessa). Sannan yhteisöömme valitsema arvo on vastuullisuus.

"Reilut kymmenen vuotta sitten muistan istuneeni ensimmäistä kertaa joogamatolla, hämmentyneenä ja aika kaukana kuuluisasta joogablissistä. Mantrat tuntuivat omaan suuhun vierailta ja koin oloni ulkopuoliseksi nyppääntyneissä housuissani ja villasukissa trendikkäiden legginssien keskellä. Vaan kuinka ollakaan, oman elämäni kuoppaisessa taitekohdassa palasin takaisin matolle. En edelleenkään kokenut autuasta oloa tai taipunut rinkeliksi. Heikkona, pysähtyneenä, ihmeissäni ja tietämättäni olin suuremman matkan edessä, kuin osasin odottaakaan.

Olen tehnyt 14 vuoden ajan töitä erityisen heikossa asemassa olevien ihmisten kanssa. Tästä taustasta käsin minua kiehtovat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kehon ja mielen saumaton yhteys, voimavarat ja niistä kumpuavat toipumisen, merkityksen ja kukoistuksen mahdollisuudet. Pohjaton tiedon janoni on saanut minut pohtimaan varsinkin joogan ikiaikainen tiedon ja tieteellisen tutkimuksen yhtymäkohtia. Erityisen kiinnostunut olen siitä, miten monitahoisesta vyyhdistä onkaan kyse, kun puhumme joogan mahdollisuuksista mielen hyvinvoinnin tukemiseen.

Olen saanut tutustua joogaan useamman eri suuntauksen ja opettajan johdatuksessa pian 900 tunnin verran. On ollut tärkeää saada olla myös oppilaan roolissa samalla, kun on kasvanut omaan opettajuuteen. Oma tapa ohjata on löytynyt kokeilun, kysymysten ja tietysti lukuisten virheiden kautta. Se on vaatinut ennen kaikkea aikaa, mutta myös valmiutta tarkastella omaa toimintaa kriittisesti ja tehdä muutoksia. Uuden oppiminen edellyttää usein myös poisoppimista ja jostain luopumista – ja rehellisesti: on usein hurjan hankalaa.

Monen mutkan jälkeen se itselle kaikkein omin juttu on löytynyt traumasensitiivisestä joogasta (TCTSY). Sen ohella omassa harjoituksessani minua puhuttelee tällä hetkellä erityisesti salliva, hidas asanaharjoitus ja kehon kyky synnyttää liikettä omista tarpeistaan käsin. Fyysisen harjoituksen ohella myös joogan filosofian, pysähtymisen ja hiljentymisen elementit ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Koko joogan rajat ovat alkaneet hengittää ja levitä maton ulkopuolelle, niihin on tullut tilaa uusille, omannäköisille tulkinnoille.

 

Mitä enemmän ohjaan, luen, opin ja pohdin, sitä vahvemmin tulen tietoiseksi omasta keskeneräisyydestäni ja vastuustani joogaopettajana. Millaisia valintoja teen ja tarjoan? Miten luon turvallisuuden tunnetta? Käytänkö valtaa vai jaanko sitä? Miten edistän yhteenkuuluvuutta? Millaista todellisuutta käyttämäni kieli rakentaa? Millaisille arvoille ja periaatteille oma ammatillisuuteni rakentuu - ja miten elän niitä todeksi niin omassa harjoituksessani, ohjauksessani, tuottamissani teksteissä tai kuvissa?"

"Uskon, että joogan kentällä on tarvetta monenlaisille kohtaamisille. Hyvinvointialan ammattilaisina meillä on kuitenkin suuri vastuu siitä, että toimintamme olisi yksilöä ja yhteisöjä tukevaa, kunnioittavaa ja eettisesti kestävää –inhimillisen keskeneräisyytemme keskellä. On lohdullista, että tällä polulla riittää aina opittavaa, toinen toisiltamme."

Voit tutustua Sannaan tarkemmin täällä:

 

www.joogapolku.fi

 

www.facebook.com/joogapolku

 

https://www.instagram.com/joogapolku/

Emilia Lindroos

 

Tutkija (OTT, FM), joogaopettaja (RYT200, RYT300-koulutuksessa), Kohtaamistaiteen, sanataiteen ja ekspressiivisen taideterapian opiskelija. Emilian yhteisöömme valitsema arvo on inhimillisyys.

"Joogapolkuni juuret ulottuvat lähes 20 vuoden taakse ja paikallistuvat Intiaan, missä vietin teini-ikäisenä kesän nuorisovaihdossa ja sain samalla ensikosketukseni joogaan paikallisten ohjauksessa. Jooga ei kaikessa hitaudessaan tuolloin tehnyt minuun vielä vaikutusta, mutta se palasi elämääni kuitenkin myöhemmässä vaiheessa, kun välilevyn pullistuman ja leikatun polven vuoksi jouduin kartoittamaan itselleni sopivia, rauhallisempia ja tietoisempia tapoja liikkua.

Fyysisenä harrastuksena alkanut joogaharjoitus muuttui väitöskirjaa kirjoittaessani vähitellen tärkeäksi stressinhallinnan, keskushermoston rauhoittamisen ja mielen tasapainottamisen apuvälineeksi. Näinä suorituspaineiden ja migreenini pahenemisen leimaamina vuosina vakuutuin joogan terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävistä vaikutuksista omakohtaisten kokemusteni myötä siinä määrin, että ilmoittauduin joogaopettajakoulutukseen tavoitteenani oppia lisää ja sukeltaa syvemmin joogan maailmaan.

Valmistuin joogaopettajaksi Joogakoulu Shantin joogaopettajakoulutuksesta vuonna 2016 ja Chi Therapeuticsin RYT200 yin-joogaopettajakoulutuksesta vuonna 2017. Parhaillaan syvennän yin-joogan ymmärrystäni Chi Therapeuticsin RYT300-opettajakoulutuksessa. Kiinnostukseni erityistä tukea tarvitsevia ryhmiä ja sovellettua joogaa kohtaan on johtanut lisäopin hakemiseen erilaisista näkökulmista, mm. esteettömän joogan (Accessible Yoga), Erkkajoogan, Muistijoogan ja traumainformoidun joogan (TCTSY, Foundations 20 h) koulutuksista.

Olennaisin oppi on kuitenkin tullut käytännön työstä. Kehollisten ja luovien, taidelähtöisten menetelmien ohjauskokemusta on ehtinyt karttua muun muassa kehitysvammaisten henkilöiden, neurologista sairautta sairastavien ja kipupotilaiden parista. Nämä käytännön kokemukset ovat olleet joogapolkuni taitekohtia. Ne ovat herättäneet monenlaisia ajatuksia osallisuudesta, oikeudenmukaisuudesta, etiikasta, moraalista ja inhimillisyydestä.

 

Koen, että joogasta medioissa kuvin ja sanoin rakennettava tarina on jokseenkin monotoninen ja plastinen. Jooga liitetään tai jopa samaistetaan harmillisen usein nykyisen kauneusihanteen mukaiseen ulkonäköön, nuoruuteen, notkeaan kehoon ja akrobaattisiin, haastaviin asentoihin. Kehollisuus ja ulkoinen muotokeskeisyys jättävät varjoonsa mielen ja ylipositiivisuus hankalat elämänkokemukset ja tunteet.

Tätä taustaa vasten inhimillisyys merkitsee minulle ennen kaikkea humaania asennetta, jolla toivoisin meidän kohtaavan toisemme erityisesti joogan viitekehyksessä: läsnäolevasti, lämmöllä, herkkyydellä, nöyryydellä, tietoisina oman tietotaitomme rajallisuudesta. Emme koskaan voi tietää, minkälaisia kivikkoja toisen polulla on ollut ja minkälaisten mutkien kautta hän on tiensä joogamatolle löytänyt. Pienikin ele tai ystävällinen sana voi toiselle olla päivän tai viikon kohokohta."

"Vastoinkäymisten kautta saamamme säröt tekevät meistä inhimillisiä, tuntevia ihmisiä ja ainutlaatuisia yksilöitä. Ne kertovat eletystä elämästä ja omasta tarinastamme – tapahtumista ja kokemuksista, jotka ovat matkan varrella muovanneet polkuamme. Jooga voi parhaimmillaan tarjota tärkeitä työkaluja näiden säröjen työstämiseen, kehoyhteyden ja tunnetaitojen kehittämiseen, omien tunteiden ja tarpeiden ymmärtämiseen ja hyväksymiseen.

Joogakentällä tarvitaan lisää ymmärrystä, sensitiivisyyttä ja myötätuntoa kanssakulkijoita kohtaan, jotta jokainen joogi voisi omalla matollaan tuntea tulevansa nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenään ja rohkaistua kantamaan säröjään osana elämänkokemustaan niitä arvostaen. Toivon voivani olla yksi sillanrakentajista joogamaailman ja heikommassa asemassa olevien sekä marginaalisten ryhmittymien välillä.”

 

Voit tutustua Emiliaan tarkemmin täällä:

https://creante.fi/

https://www.facebook.com/Creante.fi/

https://www.instagram.com/creante.fi/

 

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko toiminnastamme tai onko Sinulla kysyttävää?

Haluaisitko tehdä yhteistyötä kanssamme?

Parhaiten tavoitat meidät sähköpostitse tai alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Palaamme pikimmiten asiaan!

Yhteystiedot

Sähköpostiosoite:
Facebook:
Instagram:
Verkkosivut:
  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now